ค่าส่งเริ่มต้น 30 บาท/ครั้ง เท่านั้น !!

[ ยิ่งซื้อเยอะยิ่ง ค่าส่งยิ่งถูก ](มือสอง) Pan Pacific Picture Dictionary หนังสือสอนเขียนภาษาจีนแบบรูปภาพ คำศัพท์ภาษาจีน สอนภาษาจีนเด็ก เรียนภาษาจีน

 

🌸🌸 (มือสอง) Pan Pacific Picture Dictionary หนังสือสอนเขียนภาษาจีนแบบรูปภาพ คำศัพท์ภาษาจีน สอนภาษาจีนเด็ก เรียนภาษาจีน 🌸🌸


**เนื้อหาโดยสังเขป**

พจนานุกรมรูปภาพ Pan Pacific สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

- พจนานุกรมที่ใช้อยู่ในรูปของรูปภาพและข้อความ ทำให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำได้ง่ายขึ้นและกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างคำถาม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านพจนานุกรม และสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

- พจนานุกรมนี้อิงตามตัวอักษรที่ใช้ในหนังสือเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษา โดยคำนึงถึงการแสดงออกในชีวิตประจำวันของเด็ก มีมากกว่า 1,600 รูปภาพ คำทั้งหมดในพจนานุกรมมาพร้อมกับสัญลักษณ์การออกเสียงพร้อมการตีความ ให้นักเรียนจดจำและอ่านได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมี "การเปรียบเทียบ" คำศัพท์ที่จำและออกเสียงผิดได้ง่าย


**รายละเอียดหนังสือ**

ISBN : 9812080074 (ปกอ่อน) 500 หน้า
ขนาด : 18 X 13 X 4 CM
น้ำหนัก : 0.5 กิโลกรัม
สำนักพิมพ์ : Singapore General Printing


>> หนังสือมือสอง สภาพตามอายุการใช้งาน ไม่มีรอยขีดเขียน รายละเอียดตามรูป ยังใช้งานได้ปกติดี <<


#หนังสือภาษาจีน #เตรียมสอบภาษาจีน #สอนภาษาจีน #เรียนภาษาจีน #ภาษาจีนกลาง #ไวยกรณ์ภาษาจีน #เขียนภาษาจีน #หนังสือเรียนภาษาจีน #ศัพท์ภาษาจีน
#หนังสือจีน #เตรียมสอบจีน #สอนจีน #เรียนจีน #จีนกลาง #ไวยกรณ์จีน #เขียนจีน #พินอิน #หนังสือเรียนจีน #ศัพท์จีน #สมุดคัดจีน #คำศัพท์จีน
#หนังสือเด็ก #children book #สอนภาษาจีนเด็ก #Rare Books #หนังสือหายาก
<< สินค้าที่คล้ายกัน >>