ค่าส่งเริ่มต้น 30 บาท/ครั้ง เท่านั้น !!

[ ยิ่งซื้อเยอะยิ่ง ค่าส่งยิ่งถูก ](มือสอง หายาก) พจนานุกรม ศัพท์ฟิสิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา อังกฤษ - ไทย Physics Dictionary English-Thai คำศัพท์ฟิสิกส์

 

🌸🌸 (มือสอง หายาก) พจนานุกรม ศัพท์ฟิสิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา อังกฤษ - ไทย Physics Dictionary English-Thai คำศัพท์ฟิสิกส์ 🌸🌸

>> หนังสือมือสองสภาพใหม่ มีรอยปั้มตราที่หน้ารองปกหน้าเล็กน้อย ไม่มีรอยขีดเขียนใดๆ รายละเอียดตามรูป สภาพหนังสือยังดีมาก <<

** เนื้อหาโดยสังเขป **

ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นสาขาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญและเป็นสาขาวิชาที่เกิดขึ้นมานาน ประกอบกับวิทยาการสาขาวิชานี้ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและแพร่หลายเข้าสู่วงการต่างๆ ทุกระดับ อีกทั้งยังมีการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้สนใจที่จะศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้บรรจุหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับปริญญา ในการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ศาสตร์สาขาวิชานี้ในลักษณะของตำรา เอกสาร หรือบทความก็ดี ศัพท์สวนใหญ่มักใช้ในลักษณะของการทับศัพท์ มีศัพท์บางคำที่เป็นภาษาไทยก็ใช้ต่างกัน ทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้ ดังนั้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ฟิสิกส์ขึ้น เพื่อดำเนินงานบัญญัติศัพท์พร้อมจัดทำคำอธิบายในรูปแบบของพจนานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

> บรรจุคำศัพท์ฟิสิกส์ทั้งแบบ อังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ


** รายละเอียดหนังสือ **

ISBN : 9786163891587 (ปกอ่อน) 499 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 21 X 14.5 X 3 CM
น้ำหนัก : 0.6 กิโลกรัม
ผู้แต่ง : ราชบัณฑิตยสภา
สำนักพิมพ์ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา


>> หนังสือมือสองสภาพใหม่ มีรอยปั้มตราที่หน้ารองปกหน้าเล็กน้อย ไม่มีรอยขีดเขียนใดๆ รายละเอียดตามรูป สภาพหนังสือยังดีมาก <<

>> คุณลูกค้าสามารถทักแชทเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดครับ ตอบไว ตอบทุกข้อความครับ <<


#หนังสืออังกฤษ #เตรียมสอบอังกฤษ #สอนอังกฤษ #เรียนอังกฤษ #ไวยกรณ์อังกฤษ #เขียนอังกฤษ #หนังสือเรียนอังกฤษ #คำศัพท์อังกฤษ
#หนังสือภาษาอังกฤษ #เตรียมสอบภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ #เขียนภาษาอังกฤษ #หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ #คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
#dictionary #ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย #dictionary eng-thai #Physics Dictionary #พจนานุกรมศัพท์ฟิสิกส์ #พจนานุกรมราชบัณฑิตยสภา
<< สินค้าที่คล้ายกัน >>