ค่าส่งเริ่มต้น 30 บาท/ครั้ง เท่านั้น !!

[ ยิ่งซื้อเยอะยิ่ง ค่าส่งยิ่งถูก ](มือสอง) [ฉบับดั้งเดิม เนื้อหาละเอียด] ตัวกู ของกู โดย พระพุทธทาส อินทปัญโญ พุทธทาสภิกขุ พระธรรมโกศาจารย์ หนังสือธรรมะ

 

🌸🌸 (มือสอง) [ฉบับดั้งเดิม เนื้อหาละเอียด] ตัวกู ของกู โดย พระพุทธทาส อินทปัญโญ พุทธทาสภิกขุ พระธรรมโกศาจารย์ หนังสือธรรมะ 🌸🌸

>> หนังสือมือสองสภาพดี มีรอยเปื้อนฝุ่น+รอยแห้งคราบน้ำเล็กน้อย ที่สันหนังสือและบริเวณหน้ารองปกหลัง , สันหนังสือ/ปกหน้า/ปกหลัง มีรอยยับ+รอยถลอกตามขอบมุมเล็กน้อย ไม่มีรอยขีดเขียนใดๆ รายละเอียดตามรูป ใช้งานได้ปกติดี <<

** เนื้อหาโดยสังเขป **

หนังสือที่ดีที่สุดของท่านพุทธทาส ที่ชาวพุทธแท้ ! ต้องอ่าน !

เรื่อง ตัวกู-ของกู เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา อธิบายในความเป็นตัวตน และในความเป็นเราที่เป็นต้นเหตุ หรือเป็นตัวการแท้ของความทุกข์ "ตัวกู" หรือ "ของกู" เป็นภาษาบาลีว่า "อุปาทาน" แปลว่า ความยึดมั่นถือมั่น การยึดมั่นถือมั่นทางร่างกาย และจิตใจรวมกันว่าเป็น "ตัวกู" และยึดมั่นสิ่งถูกใจที่จะเกี่ยวข้องด้วยว่า "ของกู"

ฉะนั้นเราจึงควรใช้สติปัญญามองให้เห็นความสำคัญ หรือความเป็นตัวการสำคัญในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ โดยไม่ยึดมั่นถือมั่น ดังพระพุทธภาษิตว่า "สัตว์ทั้งหลายย่อมหลุดพ้นได้ เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน"

หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรธรรมบรรยายของอาจารย์พุทธทาส 17 บท จากจำนวนทั้งสิ้น 37 บทมารวบรวมไว้เป็นการกล่าวถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า "ตัวกู-ของกู" ซึ่งเป็นตัวการของความทุกข์ทุกอย่างทุกประการ และทั้งหมดทั้งสิ้น หมายถึงจิตที่กำลังถูกครอบงำอยู่ด้วยอหังกา และมนังกา หรือ Egoismนั่นเอง คือความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวและของของตัว และกำลังดิ้นรนทุกอย่างเพื่อที่จะทำตามนั้น โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมหรือความผิดชอบชั่วดีใดๆ เราจะต้องศึกษามันต่อไป ว่ามันเป็นต้นเหตุหรือตัวการเพียงอย่างเดียว ที่บันดาลให้ความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นในโลกนี้ จนกระทั่งทำให้มนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องมีวัฒนธรรมและศาสนาอย่างที่จะขาดเสียไม่ได้จริงหรือไม่

>> เป็นหนังสือตัวกู - ของกู ฉบับดั้งเดิม ซึ่งหาซื้อได้ยากแล้ว ที่วางขายในปัจจุบันส่วนมากเนื้อหาจะไม่ค่อยละเอียดเท่านี้ (สามารถลองเปรียบเทียบเนื้อหาจากในสารบัญดูก่อนได้ครับ)


** สารบัญ **

- ความสำคัญของ "ตัวกู-ของกู"
- "ตัวกู-ของกู" ขจัดปัญหาของโลก
- สิ่งที่ทำให้เกิด "ตัวกู-ของกู"
- การเกิดขึ้นแห่ง "ตัวกู-ของกู"
- อาณาจักรของ "ตัวกู-ของกู" (เคหสิต)
- อาณาจักรแห่ง "ตัวกู-ของกู"(เนกขัมมสิต)
- "ตัวกู-ของกู" ที่เนื่องด้วยกาม
- "ตัวกู-ของกู" ที่เนื่องด้วยภพ
- การดับตัวกู ในรูปของ "สักกายทิฏฐิ"
- การดับตัวกูในรูปของ "วิจิกิจฉา"
- การดับตัวกูในรูปของ "สีลัพพตปรามาส"
- โลกจะงดงามเพราะหมด "ตัวกู-ของกู"
- สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
- อานาปานสติ
- สักแต่ว่า!!
- ความไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นสติปัญญาสุดยอดอยู่ในตัวมันเอง
- ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งชนิดมีตัวตน และไม่มีตัวตน
- ความว่างจากตัวกู คือการพักผ่อนทางวิญญาณ
- ความว่างจากตัวกู ความเต็มของสติปัญญา


** รายละเอียดหนังสือ **

จำนวนหน้า : 9786115140206 (ปกอ่อน) 287 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 21 X 14.5 X 2 CM
น้ำหนัก : 0.3 กิโลกรัม
ผู้เขียน : พระพุทธทาส อินทปัญโญ
สำนักพิมพ์ : สนพ.ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)


>> หนังสือมือสองสภาพดี มีรอยเปื้อนฝุ่น+รอยแห้งคราบน้ำเล็กน้อย ที่สันหนังสือและบริเวณหน้ารองปกหลัง , สันหนังสือ/ปกหน้า/ปกหลัง มีรอยยับ+รอยถลอกตามขอบมุมเล็กน้อย ไม่มีรอยขีดเขียนใดๆ รายละเอียดตามรูป ใช้งานได้ปกติดี <<

>> คุณลูกค้าสามารถทักแชทเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดครับ ตอบไว ตอบทุกข้อความครับ <<


#หนังสือขายดี # หนังสือ Best Seller #หนังสือยอดฮิต #หนังสือติดชาร์ต #หนังสือติดอันดับ #Rare Books #หนังสือหายาก #หนังสือชีวิต
#หนังสือน่าอ่าน #หนังสือดี #หนังสือสนุก #หนังสือพัฒนาตนเอง #หนังสือพัฒนาตัวเอง #หนังสือพัฒนาความคิด #คู่มือดับทุกข์ #หนทางดับทุกข์
#พุทธทาส #พระพุทธทาส #พุทธทาสภิกขุ #พระธรรมโกศาจารย์ #หนังสือศาสนาพุทธ #หนังสือพุทธ #หลักคำสอน #ธรรมะ #ตัวกู-ของกู