ค่าส่งเริ่มต้น 30 บาท/ครั้ง เท่านั้น !!

[ ยิ่งซื้อเยอะยิ่ง ค่าส่งยิ่งถูก ](มือสอง) [ฉบับสมบูรณ์ ปกแข็ง] Dictionary English-Thai & Thai-English พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ SE-ED Modern ฉบับทันสมัย

 

🌸🌸 (มือสอง) [ฉบับสมบูรณ์ ปกแข็ง] Dictionary English-Thai & Thai-English พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ SE-ED Modern ฉบับทันสมัย 🌸🌸

>> หนังสือมือสองสภาพใหม่ ไม่มีรอยขีดเขียนใดๆ รายละเอียดตามรูป สภาพหนังสือยังดีมาก <<

** เนื้อหาโดยสังเขป **

พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ ฉบับทันสมัย

ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งศัพท์สามัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ศัพท์ทันสมัยในแวดวงคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การศึกษา ฯลฯ เพื่อให้เป็นคู่มือค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

- ศัพท์อังกฤษ-ไทย กว่า 40,000 คำ และศัพท์ไทย- อังกฤษ กว่า 22,000 คำ
- เน้นศัพท์สามัญที่พบเห็นใช้กันทั่วไป พร้อมความหมายที่กระชับ ชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่ายทั้งสองภาษา
- เพิ่มศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ที่ทันสมัย เช่น cyberspace, flexitime, eco-tourism, ฯลฯ
- เพิ่มศัพท์ภาษาไทยร่วมสมัยหรือนิยมใช้ทับศัพท์กัน เช่น ม็อบ (mob), ดีเจ (DJ), โปรแกรมเมอร์ (programmer), ฯลฯ
- ศัพท์ภาษาไทยเฉพาะทางที่น่ารู้ เช่น ภาวะโลกร้อน (global warming), ตลาดเสรี (free market), ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ), ฯลฯ
- รวมอักษรย่อสำคัญๆ ทั้ง acronym เช่น AIDS, ISO, ROM และ abbreviation เช่น EQ, F2F, IT, ISBN, ฯลฯ
- สำนวนภาษาอังกฤษ คำแสลง ภาษาพูดที่ควรทราบ
- รูปประกอบชัดเจน สวยงาม ช่วยเพิ่มความเข้าใจ
- ออกแบบรูปเล่มให้ค้นหาคำได้สะดวกรวดเร็ว
- แนะนำวิธีการใช้โดยละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
- ระบุประเภทของคำ (partsof speech)
- คำอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์
- มีภาคผนวกเสริมความรู้ที่หลากหลาย


**รายละเอียดหนังสือ**

ISBN : 9789745346833 (ปกแข็ง) 998 หน้า
น้ำหนัก : 1.1 กิโลกรัม
ขนาดรูปเล่ม : 22 X 15 X 4.5 CM
สำนักพิมพ์ : บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น


>> หนังสือมือสองสภาพใหม่ ไม่มีรอยขีดเขียนใดๆ รายละเอียดตามรูป สภาพหนังสือยังดีมาก <<


#หนังสือภาษาอังกฤษ #หนังสืออังกฤษ #คำศัพท์ภาษาอังกฤษ #ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ
#English #เตรียมสอบอังกฤษ #สอนอังกฤษ #เรียนอังกฤษ #ไวยกรณ์อังกฤษ #เขียนอังกฤษ #หนังสือเรียนอังกฤษ #ศัพท์อังกฤษ
#เตรียมสอบภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #เขียนภาษาอังกฤษ #หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ #การศึกษา #หนังสือพัฒนาตนเอง #หนังสือพัฒนาตัวเอง
#dictionary #ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย #ดิกชันนารี ไทย-อังกฤษ #dictionary eng-thai #dictionary thai-eng #dic 2 ภาษา #dic se-ed #ซีเอ็ด
<< สินค้าที่คล้ายกัน >>