ค่าส่งเริ่มต้น 30 บาท/ครั้ง เท่านั้น !!

[ ยิ่งซื้อเยอะยิ่ง ค่าส่งยิ่งถูก ](มือสอง) English by Example พจนานุกรมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ Dictionary Collocations English-Thai อังกฤษ-ไทย การแต่งประโยค

 

🌸🌸 (มือสอง) English by Example พจนานุกรมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ Dictionary Collocations English-Thai อังกฤษ-ไทย การแต่งประโยค 🌸🌸

>> หนังสือมือสองสภาพดี ปกหน้า/หลังมีรอยยับเล็กน้อย , มีรอยเปื้อนฝุ่นเล็กน้อย ที่สันหนังสือและหน้ารองปกหน้า/หลัง , มีรอยขีดเขียนที่หน้ารองปกหน้าเล็กน้อย (ใช้ Liquid Paper ลบให้แล้ว) ไม่มีรอยขีดเขียนที่จุดอื่นอีก รายละเอียดตามรูป ใช้งานได้ปกติดีมาก <<

** เนื้อหาโดยสังเขป **

คู่มือที่ดีที่สุดเพื่อช่วยในการแต่งประโยคกาษาอังกฤษ

- รวมศัพท์ถึง 4,663 คำที่ถูกใช้บ่อย ใช้ผิด และสร้างปัญหาในการใช้
- ตัวอย่างประโยคแสดงวิธีใช้ถึง 85,000 ตัวอย่าง
- ทุกตัวอย่างมีคำแปลภาษาไทย ช่วยให้เข้าใจได้ถูกต้อง
- คำแปลภาษาไทยช่วยให้หาตัวอย่างประโยคได้รวดเร็ว
- ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มขีดความสามารถในการเขียน

> รู้ศัพท์ และไวยากรณ์ แต่เหตุใด ยังแต่งประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้?

เพราะการรู้เพียงศัพท์และไวยากรณ์นั้นไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องเรียนรู้ collocation ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเขียนด้วย

> Collocation คืออะไร? และช่วยให้เราแต่งประโยคได้อย่างไร?

หากเราไม่มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ ปัญหาที่เราต้องประสบอย่างแน่นอนในการแต่งประโยค คือ นึกศัพท์ได้เป็นคำๆ แต่ผูกเป็นประโยดไม่ได้ หรือหากผูกได้ ก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ นอกจากนั้น เราอาจใช้คำหรือวางตำแหน่งของคำในประโยคผิดโดยไม่รู้ตัว ทำให้เจ้าของภาษาหรือผู้ที่ชำนาญกว่าทราบได้ทันทีว่า ภาษาอังกฤษของเราไม่ได้มาตรฐาน เป็นการสะท้อนภาพพจน์ของตนเองและองค์กรที่เราสังกัด อีกทั้งความหมายที่เราต้องการสื่ออาจผิดเพี้ยนไป

> เหตุใดเราจึงประสบปัญหาเช่นนี้ ?

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนั้นเราจะถูกฝึกให้ท่องจำศัพท์เป็นคำเดี่ยว (single-word units) ไม่ได้ท่องจำแบบเป็นกลุ่มคำ (multi-word units) ทั้งๆที่ในความเป็นจริง คำศัพท์ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะถูกใช้โดยลำพังไม่ได้ ศัพท์บางคำจะมีศัพท์เฉพาะที่ถูกกำหนดให้ใช้ควบคู่กันเพื่อเชื่อมต่อเป็นประโยค จึงจะเกิดความหมายที่ต้องการสื่อ นอกจากนั้น ศัพท์บางคำยังต้องจัดวางให้ถูกตำแหน่งตามความนิยมของเจ้าของภาษา ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกกลุ่มคำที่ต้องใช้ควบคู่กันและการจัดวางคำนี้ว่า collocation

ดังนั้น พจนานุกรม English By Example เล่มนี้ ซึ่งเป็นพจนานุกรม collocation ฉบับแรกของไทยจึงเป็นคู่มือที่สำคัญ ที่สามารถช่วยผู้ที่ประสบปัญหาในการแต่งประโยคได้เป็นอย่างมาก


**รายละเอียดหนังสือ**

ISBN : 9789748714189 (ปกอ่อน) 951 หน้า
น้ำหนัก : 0.9 กิโลกรัม
ขนาดรูปเล่ม : 21 X 15 X 4 CM
ผู้แต่ง : วงศ์ วรรธนพิเชฐ
สำนักพิมพ์ : Thaiways Publications Co., Ltd.


>> หนังสือมือสองสภาพดี ปกหน้า/หลังมีรอยยับเล็กน้อย , มีรอยเปื้อนฝุ่นเล็กน้อย ที่สันหนังสือและหน้ารองปกหน้า/หลัง , มีรอยขีดเขียนที่หน้ารองปกหน้าเล็กน้อย (ใช้ Liquid Paper ลบให้แล้ว) ไม่มีรอยขีดเขียนที่จุดอื่นอีก รายละเอียดตามรูป ใช้งานได้ปกติดีมาก <<


#หนังสือภาษาอังกฤษ #หนังสืออังกฤษ #คำศัพท์ภาษาอังกฤษ #ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ
#English #เตรียมสอบอังกฤษ #สอนอังกฤษ #เรียนอังกฤษ #ไวยกรณ์อังกฤษ #เขียนอังกฤษ #หนังสือเรียนอังกฤษ #ศัพท์อังกฤษ
#เตรียมสอบภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #เขียนภาษาอังกฤษ #หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ #textbook #dictionary of english collocations with thai translations
#หนังสือน่าอ่าน #หนังสือดี #dictionary #ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย #dictionary eng-thai #พจนานุกรมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ #การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
#Dictionary Collocations
<< สินค้าที่คล้ายกัน >>