ค่าส่งเริ่มต้น 30 บาท/ครั้ง เท่านั้น !!

[ ยิ่งซื้อเยอะยิ่ง ค่าส่งยิ่งถูก ](มือสองเล่มดั้งเดิม หายาก) คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ โดย พุทธทาส อินทปัญโญ พุทธทาสภิกขุ พระธรรมโกศาจารย์ หนังสือธรรมะ

 

🌸🌸 (มือสองเล่มดั้งเดิม หายาก) คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ โดย พุทธทาส อินทปัญโญ พุทธทาสภิกขุ พระธรรมโกศาจารย์ หนังสือธรรมะ 🌸🌸

>> หนังสือมือสองสภาพตามกาลเวลา (เก่าเก็บ) มีรอยเปื้อนฝุ่นเล็กน้อย ที่สันหนังสือและหน้ารองปกหน้า/หลัง , ปกหน้า/ปกหลัง มีรอยยับ+รอยถลอกตามขอบมุมเล็กน้อย ไม่มีรอยขีดเขียนใดๆ รายละเอียดตามรูป ใช้งานได้ปกติดี <<

** เนื้อหาโดยสังเขป **

รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านพุทธทาสในโอกาสต่าง ๆ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะชี้ให้เห็นว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไรและผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุด โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติมีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

>> เป็นหนังสือคู่มือมนุษย์ (ฉบับสมบูรณ์) เล่มดั้งเดิม รูปเล่มใหญ่ ตัวอักษรตัวโต อ่านได้ง่ายชัดเจน ซึ่งหาซื้อได้ยากแล้ว ที่วางขายในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นแค่ฉบับย่อเท่านั้น


** สารบัญ **

1. ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา (พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร)
2. ไตรลักษณ์ (ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง)
3. อุปทานสี่ (อำนาจของความยึดติด)
4. ไตรสิกขา (ขั้นของการปฏิบัติศาสนา)
5. เบญจขันธ์ (คนเราติอะไร)
6. สมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติ (การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ)
7. สมาธิแลวิปัสสนาตามหลักวิชาในรูปเทคนิค (การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา)
8. อริยบุคคลกับการละกิเลส (ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก)
9. พุทธศาสนากับคนทั่วไป (พุทธศาสนาสอนศิลปะการเป็นคน)
10. ตุลาการตามอุดมคติแห่งพระพุทธศาสนา (สรุปกถาธรรมบรรยาย)


**รายละเอียดหนังสือ**

จำนวนหน้า : 256 หน้า (ปกอ่อน)
ขนาดรูปเล่ม : 26 X 18 X 1.5 CM
น้ำหนัก : 0.6 กิโลกรัม
สำนักพิมพ์ : สนพ.ธรรมสภา


>> หนังสือมือสองสภาพตามกาลเวลา (เก่าเก็บ) มีรอยเปื้อนฝุ่นเล็กน้อย ที่สันหนังสือและหน้ารองปกหน้า/หลัง , ปกหน้า/ปกหลัง มีรอยยับ+รอยถลอกตามขอบมุมเล็กน้อย ไม่มีรอยขีดเขียนใดๆ รายละเอียดตามรูป ใช้งานได้ปกติดี <<

>> คุณลูกค้าสามารถทักแชทเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดครับ ตอบไว ตอบทุกข้อความครับ <<


#หนังสือขายดี # หนังสือ Best Seller #หนังสือยอดฮิต #หนังสือติดชาร์ต #หนังสือติดอันดับ #Rare Books #หนังสือหายาก #หนังสือชีวิต
#หนังสือน่าอ่าน #หนังสือดี #หนังสือสนุก #หนังสือพัฒนาตนเอง #หนังสือพัฒนาตัวเอง #หนังสือพัฒนาความคิด
#พุทธทาส #พระพุทธทาส #พุทธทาสภิกขุ #พระธรรมโกศาจารย์ #หนังสือศาสนาพุทธ #หนังสือพุทธ #หลักคำสอน #ธรรมะ
<< สินค้าที่คล้ายกัน >>