ค่าส่งเริ่มต้น 30 บาท/ครั้ง เท่านั้น !!

[ ยิ่งซื้อเยอะยิ่ง ค่าส่งยิ่งถูก ]



(มือสอง มีลายเซ็นจริงผู้แปล) [ปกแข็ง] Dictionary Thai - English พจนานุกรม ไทย - อังกฤษ ดิกชันนารี thai-eng น้ำหนักเบา

 

🌸🌸 (มือสอง มีลายเซ็นจริงผู้แปล) [ปกแข็ง] Dictionary Thai - English พจนานุกรม ไทย - อังกฤษ ดิกชันนารี thai-eng น้ำหนักเบา 🌸🌸

> มีลายเซ็นจริงของผู้เขียน "ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม" เซ็นกำกับให้ด้วย !!

** เนื้อหาโดยสังเขป **

ภาษาไทยเป็นภาษาที่เก่าแก่ภาษาหนึ่งของโลก เรามีวัฒนธรรมในด้านภาษาของเรามาเป็นเวลาช้านานแล้วและภาษาไทยนั้น ก็มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา เปรียบประดุจดังต้นไม้ที่ได้แตกกิ่งก้านสาขา และเจริญเติบโตงอกงาม โดยเราได้รับเอาภาษาบาลี สันสกฤต เขมร จีน ฯลฯ มาใช้ ทำให้ภาษาไทยแตกกิ่งก้านสาขามากมาย มีจำนวน คำเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา

พจนานุกรมไทย - อังกฤษนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นด้วยใจรัก อยากเห็นความสมบูรณ์เท่าที่จะสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านหรือผู้มีไว้ในครอบครองจะพึงได้รับมากกว่า

ศัพท์ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำเก่าและคำใหม่จำนวนมากมายนั้นยังไม่มีการถอดความหมายออกเป็นภาษาอังกฤษในรูปของพจนานุกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัพท์ใหม่ๆ จำนวนมากที่ประชาชนใช้กันอย่างแพร่หลายตามกาลวลา นับเป็นปัญหาที่ตระหนักกันดีในวงการวิชาการ ผู้เขียนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่มานานที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้เพียรพยายามจัดทำพจนานุกรมไทยภาคภาษาไทย, และภาคภาษาอังกฤษให้ได้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ งานจัดทำพจนานุกรมดังกล่าวนี้ นับเป็นงานที่หนักมาก หนักทั้งกำลังความคิด การเขียนและการตีพิมพ์: อาจจะมีที่ผิดพลาดเหลืออยู่บ้าง ผู้เขียนใคร่ขอน้อมรับคำติและคำแนะนำที่สร้างสรรค์

ศัพท์ในพจนานุกรมไทย-อังกฤษฉบับนี้ ผู้เขียนได้คัดเลือกศัพท์ที่มีโอกาสใช้มากที่สุดจากฉบับแม่ โดยจุคำศัพท์มากที่สุด จุความหมายสำคัญมากที่สุด


**รายละเอียดหนังสือ**

ISBN : 9742463662 (ปกแข็ง) 611 หน้า
น้ำหนัก : 0.3 กิโลกรัม
ขนาดรูปเล่ม : 14 X 11 X 3 CM
ผู้แต่ง : ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
สำนักพิมพ์ : สนพ.รวมสาส์น


>> หนังสือมือสองสภาพดี มีรอยเปื้อนฝุ่นเล็กน้อย ที่สันหนังสือและหน้ารองปกหลัง ไม่มีรอยขีดเขียนใดๆ รายละเอียดตามรูป ใช้งานได้ปกติดีมาก <<

>> คุณลูกค้าสามารถทักแชทเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดครับ ตอบไว ตอบทุกข้อความครับ <<


#หนังสือภาษาอังกฤษ #หนังสืออังกฤษ #คำศัพท์ภาษาอังกฤษ #ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ
#English #เตรียมสอบอังกฤษ #สอนอังกฤษ #เรียนอังกฤษ #ไวยกรณ์อังกฤษ #เขียนอังกฤษ #หนังสือเรียนอังกฤษ #ศัพท์อังกฤษ
#เตรียมสอบภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #เขียนภาษาอังกฤษ #หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ #การศึกษา #หนังสือพัฒนาตนเอง #หนังสือพัฒนาตัวเอง
#dictionary #ดิกชันนารี ไทย-อังกฤษ #dictionary thai-eng




<< สินค้าที่คล้ายกัน >>